Deixar imediatamente as redes e seguir (Mc 1, 14-20)