“Traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos”