“Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.