“E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa”