Nos visitará o sol que nasce do alto! (Lc 1, 67-79)