Aí de vós, fariseus; ai de vós também, mestres da Lei.Lc 11,42-46