Nos visitará o sol que nasce do alto. (Lc 1, 67-79)